Zdravstvena nega

Zdravstveno-negovalna služba je del sistema zdravstvenega varstva, ki vključuje ohranjanje zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za fizično in duševno bolne ter invalide vseh starosti. Delo v službi zdravstvene nege in oskrbe poteka 24ur na dan vse dni v letu. Stanovalcem Doma v okviru zdravstvene dejavnosti zagotavljamo njihovi starosti in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego, zdravljenje in zdravstveno rehabilitacijo. Osnovna metoda dela je proces zdravstvene nege, s katerim medicinska sestra ugotavlja, načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego.

medicinska sestra in drugo osebje v pogovoru z oskrbovanko

Negovalni tim sestavljajo:

  • diplomirane medicinske sestre,
  • srednje medicinske sestre,
  • bolničarji
  • strežnice

Strokovno usposobljeno osebje, ki sestavljajo negovalni tim, pod vodstvom vodje službe zdravstvene nege skrbi za celovito strokovno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev. Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege in sicer v domovih zagotavljamo tri tipe zdravstvene nege:

  • Zdravstvena nega I
  • Zdravstvena nega II
  • Zdravstvena nega III in
  • Zdravstvena nega IV

Zdravljenje

– v ambulanti doma za starejše delajo tri zdravnice specialistke družinske medicine, ki so dosegljive v okviru uradnih ur: PONEDELJEK- Dr. Agrež (7.00-11.00), TOREK ALI SREDA – Dr. Kozina (14.00-18.00) in ČETRTEK- Dr. Zupan (9.00-13.00).

– v dom prihajajo tudi specialist nevrologije in psihologije ter fiziatrinja.

Izven ordinacijskega časa (vikendi, prazniki, popoldan, ponoči) zdravstveno oskrbo zagotavljamo z Zdravstvenim domom Hrastnik v okviru nujne medicinske službe oz. dežurnih zdravnikov.

Smo tudi učna baza za dijake Srednje zdravstvene šole. Izvajamo tudi program pripravništva za poklic bolničar in ZT oziroma srednjo medicinsko sestro.

Informacije

Informacije o zdravstveni negi in oskrbi daje vodja zdravstveno negovalne službe in oddelčna sestra od ponedeljka do petka med 13.15 in 14 uro.

Vodja zdravstveno negovalne službe:  Jure Aškerc
 03 56 54 107
Oddelčna sestra:  Marija Seničar
03 56 54 113
Skip to content