Predstavitev doma

Dom je s svojim delovanjem pričel 16. 2. 1995, ko so se v Dom vselili prvi stanovalci. Ta dan smo si delavci in stanovalci izbrali za »rojstni dan« Doma. Prvotna kapaciteta Doma je bila 112 postelj, danes pa je v njem prostora za 132 stanovalcev. Dom ni novogradnja, ampak je bil za potrebe domskega varstva preurejen bivši dijaški dom.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1/25937/00, dne 23. 1. 1995.

Stavba Doma starejših Hrastnik
Stavba Doma starejših Hrastnik, pogled s ceste

Dom starejših Hrastnik (v nadaljevanju Dom) je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/49-8 z dne 8. 9. 1994, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma starejših Hrastnik v javni socialnovarstveni zavod št. 571-36/2002-1 z dne 14. 1. 2003 in sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah Sklepa o ustanovitvi Doma starejših Hrastnik št. 01403-121/2009/5 z dne 6. 10. 2009.

Skip to content