Prehranska oskrba

Osnovni cilj službe prehrane je v zagotavljanju starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane na strokoven in prijazen način do vseh uporabnikov naših storitev.

Načrtovanje prehrane temelji na Smernicah za izvajanje prehranske oskrbe v domovih za starejše (NIJZ 2020). Pri načrtovanju upoštevamo novosti s prehranskega področja.

zaposleni v kuhinji vzhajata testo za kruh

Izvajalci prehranske oskrbe so zaposleni v službi prehrane: vodja službe prehrane, dietne kuharice in pomočniki dietnega kuharja. Strokovnost, kakovostno izvajanje prehranskih storitev ter prijazen pristop do stanovalcev so vodilo našega dela.

Izvajanje prehranske oskrbe je kompleksno področje, ki zajema postopke od načrtovanja potrebnih živil, izbora dobaviteljev, skladiščenja živil, postopkov priprave gotovih jedi ter postrežbe in distribucije. Izvajanje prehranske oskrbe je v vseh fazah podprto s sistemom HACCP, kar omogoča pripravo varne hrane.

Pri izboru živil dajemo poudarek na lokalno pridelanih živilih, ki izvirajo iz bolj zdravih načinov pridelave. Sodobno opremljena kuhinja ter zdravi postopki priprave gotovih jedi ohranjajo živilom njihove naravne lastnosti v kar največji meri.

V naše jedilnike poleg ostalih jedi vključujemo tudi lokalno značilne jedi kot so: krumpatoč, grenadirmarš, ajmoht, funšterc, jetrnico, prežganko in druge.

Individualna prehranska obravnava stanovalcev nam omogoča spozati njihove želje in prehranske posebnosti, ki jih v največji možni meri vključujemo v jedilnike. Skupaj z zdravstveno negovalno službo našega Dom-a zagotavljamo individualno prehransko podporo stanovalcev z različnimi prehranskimi ukrepi.

Naše prehranske storitve zajemajo:

  • Prehransko oskrbo stanovalcev našega Doma (običajna-starostnikom prilagojena prehrana, različne vrste diet, različne vrste hrane s spremenjeno obliko).
  • Kosila za zunanje naročnike (kosila za starejše v okviru pomoči na domu).
  • Prehrana zaposlenih med delom.

Dokumenti:

Skip to content