Varstvo pacientovih pravic

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08 in spremembe) obveščam vse stanovalce in njihove svojce, da je v Domu starejših Hrastnik oseba, ki je pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, Borut Vidmar, vršilec dolžnosti direktorja, tel. 03 56 54 103.

Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu Doma starejših Hrastnik vsak delovni dan med 8.00 in 14.00.

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah mora domnevni oškodovanec zahtevo za obravnavo vložiti v 15 dneh, v kolikor gre za neustrezen odnos zdravstvenega delavca, in v 30. dneh, če gre za domnevno neustrezno nudenje zdravstvene oskrbe. V kolikor so se posledice neustreznega ravnanja pokazale kasneje, se lahko zahteva vloži v roku treh mesecev od domnevne kršitve.

V skladu z 60. členom Zakona o pacientovih pravicah mora zahteva za obravnavo vsebovati:

  • osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • podatke o udeleženih zdravtvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
  • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
  • čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
  • morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic
  • morebitni predlog za rešitev spora.

Stanovalec ali svojec ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Stanovalci ali svojci se lahko obrnejo na zastopnici pacientovih pravic:

Duša Hlade Zore, ki deluje v prostorih NIJZ, OE Ljubljana, uradne ure v naslednjih terminih:
ponedeljek od 8.00 do 15.00 (uradne ure po telefonu 8.00 – 11.00)
torek od 8.00 do 13.00 (uradne ure po telefonu 8.00 – 11.00)
telefon 01 54 23 285
e-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Mojca Mahkota, ki deluje v prostorih NIJZ, OE Ljubljana, uradne ure v naslednjih terminih:
torek od 13.00 do 19.00
torek od 8.30 do 14.30
telefon 01 54 23 285
e-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Preskoči vsebino