Sprejem v dom

Sprejem v Dom poteka skladno s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04, 23/06 in 42/07). Za sprejem prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu z ustreznimi prilogami.

Priloge k prošnji:

  • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od enega meseca (obrazec izpolni osebni zdravnik),
  • izjava o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe,
  • pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika.

O sprejemu odloča Komisija za sprejeme, premestitve in odpust, ki jo sestavljajo direktor, namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe in vodja socialne službe. Sprejem je možen na podlagi popolne prošnje, o čemer prejme prosilec posebno obvestilo. V sprejemnem postopku je možen pogovor, predstavitev storitev, obisk prosilca v Domu, da se seznani z možnostmi bivanja, pa tudi obisk strokovnih delavcev na domu prosilca.

S prosilcem, ki bo sprejet v Dom, se podpiše dogovor o vrsti, trajanju in obsegu storitve institucionalnega varstva. Ob sklenitvi dogovora prejme prosilec/uporabnik ali njegov pooblaščenec oziroma skrbnik podrobne informacije o prostem mestu, vsebini storitve, stroških, načinu bivanja in datumu prihoda v Dom.

Prihod v Dom predstavlja za starostnika veliko spremembo. Socialna služba pomaga stanovalcu pri premagovanju začetnih težav, pri vživljanju v nove razmere, seznanitvi z načinom bivanja in možnostmi preživljanja prostega časa, pri razreševanju težav in vprašanj, na katere naleti, mu nudi pomoč in informacije v zvezi z urejanjem potrebnih vprašanj oziroma uresničevanjem njegovih pravic.

Trudimo se prisluhniti potrebam vsakega stanovalca ter poiskati možnosti in rešitve za čim boljše in čim bolj polno življenje v novem okolju.

Dokumenti:

Skip to content