Uporabljate zastarelo različico brskalnika Internet Explorer. Za hitrejšo, varnejšo in boljšo uporabniško izkušnjo nadgradite svoj brskalnik še danes.
x
Ta spletna stran za boljše delovanje in doseganje boljše uporabniške izkušnje uporablja piškotke.
Podrobnosti o njihovi uporabi in skladnosti z direktivo EU o piškotkih si lahko ogledate na tej strani
Dobrodošli

Predstavitev doma

Dom starejših Hrastnik
Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik
Telefon:
03 / 56 54 100 (recepcija)
Faks:
03 / 56 54 110
E-pošta:
hrastnik@ssz-slo.si
ID za DDV:
SI42710588
Matična številka:
5879752
Transakcijski račun:
01100 - 6030265284

Dom je s svojim delovanjem pričel 16. 2. 1995, ko so se v Dom vselili prvi stanovalci. Ta dan smo si delavci in stanovalci izbrali za »rojstni dan« Doma. Prvotna kapaciteta Doma je bila 112 postelj, danes pa je v njem prostora za 131 stanovalcev. Dom ni novogradnja, ampak je bil za potrebe domskega varstva preurejen bivši dijaški dom, kar je pogojevalo tudi strukturo sob – v Domu imamo 8 enoposteljnih (2 z lastnimi sanitarijami), 16 dvoposteljnih, 17 triposteljnih in 10 štiriposteljnih sob.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1/25937/00, dne 23. 1. 1995.

Dom starejših Hrastnik (v nadaljevanju Dom) je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/49-8 z dne 8. 9. 1994, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma starejših Hrastnik v javni socialnovarstveni zavod št. 571-36/2002-1 z dne 14. 1. 2003 in sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah Sklepa o ustanovitvi Doma starejših Hrastnik št. 01403-121/2009/5 z dne 6. 10. 2009.