Socialna oskrba

Sprejem v Dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Modro je:

 • Da se družina odkrito pogovori, ko oblikuje odločitev, da je potrebna za starostnika namestitev v Domu,
 • Da vzpostavimo stik in lahko odgovorimo na vprašanja, damo potrebne informacije in nasvete,
 • Da se lahko v primeru želje ali potrebe dogovorimo tudi za obisk uporabnika v Domu, mogoče pa tudi na uporabnikovem domu,
oskrbovanka ponuja konju korenje

Postopek za vložitev prošnje za sprejem:

 • Obrazec-prošnja (lahko vam jo pošljemo ali jo prenesete s spletne strani Doma, ministrstva, skupnosti socialnih zavodov).
 • Vse, ki vas zanima postopek sprejema v Dom ali iščete zgolj osnovne informacije, se lahko osebno oglasite na pogovor k socialni delavki (priporočena je predhodna najava) ali pa se pogovorite preko telefona.
 • O prispelih prošnjah odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust.

Priložiti je potrebno:

 • Mnenje o zdravstvenem stanju (obrazec), ki ga izpolni osebni zdravnik,
 • Pooblastilo o zakonitem zastopniku ali odločbo o skrbništvu pristojnega centra za socialno delo.
 • Izjavo zavezanca za (do)plačilo storitve.

Prihod v dom:

 • Ko je na razpolago ustrezno prosto mesto, skladno z željami vlagatelja, njegovimi potrebami in zdravstvenim stanjem, se prične postopek za sprejem.

Sklenemo dogovor o vrsti, trajanju in obsegu storitve institucionalnega varstva, v katerem udeleženci (uporabnik, zakoniti zastopnik, zavod) opredelijo vse pomembne elemente: vrsto sobe, kategorijo oskrbe, stroške, način pokrivanja teh stroškov, dodatne potrebne storitve, datum pričetka bivanja. Socialna služba z uporabnikom, njegovim zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem dogovori vse podrobnosti glede samega bivanja v Domu: način prihoda, njegova namestitev, garderoba, vsebina služb, posebnosti glede prehrane, oprema za bivanje v sobi, individualne želje, posebnosti.

Gre za veliko spremembo in novo izpuščanje v življenju starostnika. Zato je pomembno medsebojno sodelovanje, zavzetost, prepoznavanje starostnikovih potreb, tegob, želja. In zavedanje, da je med udeleženci še kako pomembno: se slišati, si povedati, se truditi. Vsi skupaj v tem prvem koraku rabimo čas – za prilagajanje, sprejemanje spremembe. Socialna služba pomaga starostniku v začetku njegovega bivanja v Domu: predstavitev služb, prostorov, osebja, seznanjanje z vsebino bivanja, urejanje in pomoč pri urejanju njegovih zadev.

Modro je:

 • Prihod v Dom pomeni za starostnika veliko spremembo. Potrebuje čas za prilagajanje.
 • Modro je tudi v čas bivanja v Domu vložiti nekaj volje in prizadevanj, da stanovalec doda določene aktivnosti, pa če je to le nekaj drobnih zanimanj, pogovor….
 • Dom organizira številne aktivnosti, druženja, prireditve. Za stanovalce niso obvezne, so pa dragocena podpora, pomoč, s katerimi je mogoče izboljšati kvaliteto vsakdana.

Novemu stanovalcu v začetnem obdobju pomagamo pri prilagajanju in spoznavanju življenja v Domu. Za boljše počutje predlagamo, da stanovalec s seboj prinese del svojega domačega okolja, da to niso samo oblačila, ampak predmeti, ki ga spominjajo na Dom, ki mu nekaj pomenijo, ki prebujajo njegove spomine.

Tri strani so v zgodbi: starostnik, svojci in zaposleni Doma.

Če se bomo pogovarjali, si povedali, prisluhnili in sodelovali – potem bo pot dosti lažja za vse.
Vsakdo je zgodba. Nekoč so ljudje več posedali okrog kuhinjskih miz in si pripovedovali zgodbe. Tega danes ne počnemo več pogosto. Sedenje za mizo in pripovedovanje zgodb ni samo način preganjanja časa. Na ta način se posreduje modrost, kar nam pomaga, da živimo življenje, ki se ga je vredno spominjati.
(Rachel Naomi Remen,Zgodbe ob kuhinjski mizi)

Skip to content