Strokovne službe

Delo v Domu je organizirano enovito po posameznih službah tako, da je mogoče uravnoteženo dosegati skupne cilje nalog in dejavnosti Doma, ki so:

 • kvalitetna celodnevna nastanitev, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija ter zdravljenje stanovalcev,
 • dobro počutje stanovalcev, zadovoljstvo svojcev in drugih uporabnikov storitev Doma,
 • ustrezna strokovna usposobljenost in motiviranost delavcev za izvajanje delovnih nalog,
 • strokovno, organizirano in učinkovito vodenje, upravljanje ter gospodarno poslovanje Doma.

Delovni proces je v Domu organiziran v naslednjih službah:

1. skupne službe

 • kadrovske in administrativne zadeve
 • vzdrževanje objekta, vzdrževanje in urejanje okolice
 • naloge recepcije
 • javna dela – program družabništvo
 • pomoč na domu

2. finančno računovodska služba

 • računovodstvo in knjigovodstvo
 • blagajna

3. služba zdravstvene nege in oskrbe

 • oskrba in nega stanovalcev
 • fizioterapija
 • delovna terapija
 • pranje, likanje in šivanje perila stanovalcev
 • higiena objekta

4. služba prehrane

 • priprava starosti in zdravstvenemu stanju prilagojene prehrane (varovalna hrana in vse vrste diet) za stanovalce in zunanje odjemalce
 • postrežba hrane stanovalcem v jedilnici in dostava hrane na oddelek s t.i. tablet sistemom
 • občasno izvajanje gostinskih storitev za zunanje naročnike (catering)

5. socialna služba

 • vodenje postopka in urejanje dokumentacije pri sprejemu, premestitvi in odhodu stanovalca
 • pomoč pri nastanitvi in vživljanju stanovalca v novo okolje
 • pomoč in svetovanje pri reševanju različnih vprašanj, stisk, želja in potreb
 • sodelovanje s svojci
 • vodenje in koordinacija pomoči na domu

6. služba fizioterapije

 • vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljšanje psihofizičnih sposobnosti in zmogljivosti stanovalcev

7. služba delovne terapije

 • pomoč pri ohranjanju in razvijanju samostojnosti pri opravljanju vsakodnevnih opravilih in aktivno preživljanje prostega časa
Skip to content