Cenik

1. storitve oskrbe

Standardne storitve v dvoposteljni sobi
* oskrba I 25,27 € / dan
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 5,71 EUR) 30,98€ / dan
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 11,41 EUR) 36,68€ / dan
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ- dod. 16,36 EUR) 41,63 € / dan
Standardne storitve v enoposteljni sobi
* oskrba I 27,80 € / dan
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 5,71 EUR) 33,51 € / dan
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 11,41 EUR) 39,21 € / dan
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ-dod.16,36 EUR) 44,16 € / dan
Nadstandardne storitve pri oskrbi
* dodatek za enoposteljno sobo z lastno kopalnico 1,50 € / dan
Podstandardne storitve pri oskrbi
* odbitek za triposteljno sobo -1,27 € / dan
* odbitek za štiri in večposteljno sobo -2,50 € / dan
* odbitek za sobo, ki je za več kot 20% manjša od teh.nor. -1,27 € / dan
Odsotnost
* odbitek za odsotnost -4,40 € / dan

2. Dodatne storitve oskrbe

Sklop A
* dietna prehrana I (sladkorna, kremna) 2,07 € / dan
* dietna prehrana II (ostale diete) 1,61 € / dan
* sondna prehrana 2,10 € / dan
* odbitek za kosilo -1,98€ / obrok
* odbitek za večerjo -1,00€ / obrok
Sklop B
* postrežba v sobo pri oskrbi I 1,34€ / obrok
* pomoč pri oblačenju 2,39€ / dan
* nameščanje nogavic 0,51€ / dan
* spremstvo bolničarke 9,71€ / ura
* spremstvo sred. med. sestre 17,00€ / ura
* pomoč pri menjavi inkont. pripomočkov z anog. nego 1,62€ / storitev
* dodatno kopanje ali umivanje 4,13€ / storitev
* dodatno britje 1,20€ / dan
* umivanje nog 2,09€ / dan
* umivanje nog in striženje nohtov 3,44€ / dan
* mazanje nog s kremo, ki je ne predpiše zdravnik 1,65€ / dan
* serviranje čaja 0,32€ / dan
Sklop C
* dodatno čiščenje sobe 2,59€ / storitev
* pogostejša menjava posteljnine 2,59€ / storitev
* pogostejša menjava brisač 1,75€ / storitev
* pogostejše pranje osebnega perila 2,71€ / kg
* dodatna poraba elektrike za hladilnik 0,39€ / dan
* dodatna poraba elektrike za televizor v večpost.sobi 0,17€ / dan

3. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitve in jih zavod nudi stanovalcem kot obdavčljive po ZDDV-1

Vrsta storitve DDV% enota cena z DDV
* kuhanje in strežba kavice 22 dan 0,22
* kuhanje in strežba kavice (tudi pomoč pri pitju) 22 dan 0,32
* izvedba nakupa iz trgovine 22 dan 0,55
* prevoz stanovalca 22 km
cena km za službeno pot
* telefonski impulz 22 impulz
cena imp po računu Telekom
* dodatni prehrambeni obrok 9,5 obrok
cena po ceniku tržne dej.

4. storitve drugih izvajalcev, ki jih zavod prefakturira stanovalcem po 6. odd. 36 .čl. ZDDV-1

vrsta storitve enota cena v €
* zdravila po receptu osebnega zdravnika vrednost računa
dejanski znesek računa
* dodatne plenice za inkontinenco vrednost računa
dejanski znesek računa
* PZZ-znesek prostovoljnega zdr. zavarovanja vrednost PZZ
mesečni znesek PZZ
* druge storitve vrednost računa
dejanski znesek računa

5. socialnovarstvena storitev pomoči na domu

vrsta storitve enota cena v €
* pomoč na domu

 

*pomoč na domu (sob, ned)

pomoč na domu (praznik)

ura

 

ura

 

ura

7,33

 

8,80

 

9,53

* prinašanje in postrežba kosila dan 2,86
* kosilo navadno obrok 6,62
* kosilo navadno malo obrok 5,37
* kosilo dietno obrok 6,88
* kosilo dietno malo obrok 5,62
* kosilo sondno obrok 7,55
Skip to content