Cenik

1. storitve oskrbe

Standardne storitve v dvoposteljni sobi
* oskrba I 27,71€ / dan
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 5,93 EUR) 33,64€ / dan
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 11,86 EUR) 39,57€ / dan
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ- dod. 17,01 EUR) 44,72 € / dan
Standardne storitve v enoposteljni sobi
* oskrba I 30,48€ / dan
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 5,93 EUR) 36,41 € / dan
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 11,86 EUR) 42,34€ / dan
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ-dod.17,01 EUR) 47,49€ / dan
Nadstandardne storitve pri oskrbi
* dodatek za enoposteljno sobo z lastno kopalnico 1,60 € / dan
Podstandardne storitve pri oskrbi
* odbitek za triposteljno sobo -1,39 € / dan
* odbitek za štiri in večposteljno sobo -2,66 € / dan
* odbitek za sobo, ki je za več kot 20% manjša od teh.nor. -1,39 € / dan
Odsotnost
* odbitek za odsotnost -4,86 € / dan
Rezervacija
* rezervacija pred prihodom v dom 19,98 € / dan
DNEVNO VARSTVO
*dnevno varstvo – oskrba I 17,70 € / dan
*dnevno varstvo – oskrba I   2,21 €/h
*dnevno varstvo – oskrba II   21,69 € / dan
*dnevno varstvo – oskrba II    2,71 €/h
*dnevno varstvo – oskrba III    29,14 €/dan
*dnevno varstvo – oskrba III    3,64 €/h

2. Dodatne storitve oskrbe

Sklop A
* dietna prehrana I (sladkorna, kremna) 2,07 € / dan
* dietna prehrana II (ostale diete) 1,61 € / dan
* sondna prehrana 2,10 € / dan
* odbitek za kosilo -1,98€ / obrok
* odbitek za večerjo -1,00€ / obrok
Sklop B
* postrežba v sobo pri oskrbi I 1,55€ / obrok
* pomoč pri oblačenju 2,75€ / dan
* nameščanje nogavic 0,51€ / dan
* spremstvo bolničarke 20,00€ / ura
* spremstvo sred. med. sestre 20,00€ / ura
* pomoč pri menjavi inkont. pripomočkov z anog. nego 1,62€ / storitev
* dodatno kopanje ali umivanje 6,70€ / storitev
* dodatno britje 1,20€ / dan
* umivanje nog 2,09€ / dan
* umivanje nog in striženje nohtov 3,44€ / dan
* mazanje nog s kremo, ki je ne predpiše zdravnik 1,65€ / dan
* serviranje čaja 0,32€ / dan
*prevozi v/iz dnevnega varstva (cena za km)    0,75/km
*selitev na željo stanovalca     30 €
*pospravljanje osebnih stvari na željo svojcev po odhodu ali smrti stanovalca    42 €
Sklop C
* dodatno čiščenje sobe 5,18€ / storitev
* pogostejša menjava posteljnine 2,59€ / storitev
* pogostejša menjava brisač 1,75€ / storitev
* pogostejše pranje osebnega perila 2,71€ / kg
* dodatna poraba elektrike za hladilnik 0,39€ / dan
* dodatna poraba elektrike za televizor v večpost.sobi 0,17€ / dan
* generalno čiščenje sobe     15 €
* storitve šivilje    10 €

3. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitve in jih zavod nudi stanovalcem kot obdavčljive po ZDDV-1

Vrsta storitve DDV% enota cena z DDV
* kuhanje in strežba kavice 22 dan 0,22
* kuhanje in strežba kavice (tudi pomoč pri pitju) 22 dan 0,32
* izvedba nakupa iz trgovine 22 dan 0,55
* prevoz stanovalca 22 km  0,75
* telefonski impulz 22 impulz
cena imp po računu Telekom
* dodatni prehrambeni obrok 9,5 obrok
cena po ceniku tržne dej.

4. storitve drugih izvajalcev, ki jih zavod prefakturira stanovalcem po 6. odd. 36 .čl. ZDDV-1

vrsta storitve enota cena v €
* zdravila po receptu osebnega zdravnika vrednost računa
dejanski znesek računa
* dodatne plenice za inkontinenco vrednost računa
dejanski znesek računa
* PZZ-znesek prostovoljnega zdr. zavarovanja vrednost PZZ
mesečni znesek PZZ
* druge storitve vrednost računa
dejanski znesek računa

5. socialnovarstvena storitev pomoči na domu

vrsta storitve enota cena v €
* pomoč na domu

 

*pomoč na domu (sob, ned)

pomoč na domu (praznik)

ura

 

ura

 

ura

8,55

 

10,60

 

11,35

* prinašanje in postrežba kosila dan 2,86
* kosilo navadno obrok 6,62
* kosilo navadno malo obrok 5,37
* kosilo dietno obrok 6,88
* kosilo dietno malo obrok 5,62
* kosilo sondno obrok 7,55

6. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitev in jih zavod nudi kot obdavčljive po ZDDV-1

DELOVNA TERAPIJA
* mala terapevtska obravnava 30 minut  30,00
* srednja terapevtska obravnava 45 minut  40,00
* velika terapevtska obravnava 60 minut  50,00
* nenačrtovan obisk se obravnava dodatno, storitev  5,00
* za kraje oddaljene več kot 2 km se obračunavajo potni stroški (km)  0,75
FIZIOTERAPIJA
*posvet s fizioterapevtom  10minut  10,00
*mala fizioterapevtska obravnava  30minut  25,00
*srednja fizioterapevtska obravnava 45 minut  35,00
*velika fizioterapevtska obravnava  60 minut  45,00
 KINEZIOLOGIJA
*aktivne individualne vaje  30 minut  30,00
*korektivna gimnastika  25,00
* šola hoje  10 minut   7,00

 

 TERMOTERAPIJA
* ultrazvok    5 minut    8,00
* kriopak   10-20 minut   10,00
* termopak  20 minut   10,00
* laser  3 minute     9,00
* fototerapija IR svetloba  10 minut  10,00

 

 MAGNETOTERAPIJA
*magnetoterapija    15 minut  8,00

 

 ELEKTROTERAPIJA
*interferenčni tokovi 15 minut  8,00
*diadinator  8,00
*tens   8,00
OSTALO
*generalno čiščenje bivalnih površin (delo v paru, čistila in material je strošek  naročnika) od 20 €/h dalje
*čiščenje oken (delo v paru, čistila in material je strošek  naročnika) od 15 €/h dalje
* pomoč v gospodinjstvu od 13-21 €
*pomoč pri vsakodnevnih opravilih – lažja od 15-25 €
*masaža na domu (glave, ramen, hrbta, celega telesa) od 25-60 €
*klasična pedikura na domu od 15-45 €
*klasična manikura na domu od 10-20 €
*medicinska pedikura na domu od 23-65 €
*frizer na domu od 13 € dalje + potni stroški
*hišnik na domu od 15 € dalje
*Telovadba za starejše na domu  10€/h
Skip to content