Varstvo osebnih podatkov

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, Št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) sporočamo, da je Dom starejših Hrastnik za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenoval podjetje Omnimodo d. o. o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@omnimodo.si.

Skip to content