Fizioterapija

Obdobje staranja privede do fizioloških in psiholoških sprememb, zato je raven tveganja za obolenja, padce in posledično poškodbe visoka. Za rehabilitacijo le-teh pa se, kot pomemben člen strokovne obravnave, vključi tudi fizioterapevt.

Fizioterapija se ukvarja z opredeljevanjem in izboljševanjem kakovosti posameznikovega življenja in njegove zmožnosti za gibanje na področjih promocije zdravja, preventive, zdravljenja, habilitacije in rehabilitacije.

Fizioterapija vključuje sodelovanje med fizioterapevtom, pacienti/uporabniki, drugimi zdravstvenimi strokovnjaki, negovalnim osebjem, družinami in skupnostjo.

telovadba v invalidskih vozičkih s palicami na prostem

Stanovalca na fizioterapijo napoti domski zdravnik ali specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine- fiziatrinja. Fiziatrinja dom obišče enkrat mesečno oz. po potrebi. Zdravnik izda delovni nalog za fizioterapijo in predpiše vrsto ter obliko fizioterapije ali pa le-to prepusti presoji fizioterapevta.

Vključenost v fizioterapevtsko obravnavo je odvisna od psihofizičnega zdravstvenega stanja stanovalca in njegovih sposobnosti sodelovanja pri terapevtskih postopkih. Terapijo izvajamo v prostorih fizioterapije, po potrebi tudi v sobah ali skupnih prostorih.

Z izvajanjem terapije poskušamo doseči maksimalno možno funkcijsko osamosvojitev stanovalca in tako odoseči čimboljše sozvočje med telesom in dobrim psihičnim počutjem.

V začetku fizioterapevtske obravnave se oceni telesno stanje stanovalca, prav tako njegove osebnostne značilnosti in na podlagi tega sestavi individualni fizioterapevtski program, kjer si zadamo določene cilje, ki jih s pomočjo primerne individualne prilagojene terapije ter s pravilno izvedbo vaj poskušamo doseči. Na koncu terapije sledi ocena doseženih rezultatov.

Svetujemo in pomagamo pri izbiri ustreznega ortopedskega pripomočka za gibanje, ter stanovalca po potrebi tudi opremimo.

Fizioterapija v okviru doma je usmerjena v izvajanje različnih programov:

-PREVENTIVNI IN VZDRŽEVALNI PROGRAM (cilj programa je ohranjanje telesne zmogljivosti, mobilnosti in funkcijske samostojnosti),

-REHABILITACIJSKI PROGRAM (cilj je povrniti in izboljšati telesno zmogljivost, gibljivost in samostojnost po akutnih obolenjih kot so: nevrološka obolenja, poškodbe, zlomi, amputacije udov, operativni posegi ipd.)

Akutna stanja zaradi bolečin, vnetnih procesov, oteklin, poslabšanja kroničnih bolezni zdravimo s pomočjo termo in elektroterapije

Kinezioterapija

Je zdravljenje z gibanjem, ki vključuje:

  • vaje : terapevtske, asistirane,pasivne, za krepitev mišic, za vzdržljivost…
  • treninge: koordinacije, hoje učenje: stoje, usedanja, vstajanja, hoje.
  • Za pomoč pri izvajanju terapije uporabljamo različne tehnične pripomočke kot so: škripec, uteži, elastični trakovi, palice, žoge, kolo..
  • izvajanje preventivnih telesnih aktivnosti ( tehnike za preprečevanje pojava padcev, trening dvojne naloge za izboljšanje motorične sposobnosti , dihalne vaje)

Termoterapija

Je zdravljenje s toploto (termopak obloge) in hlajenjem (krioterapija)

Elektroterapija

Je zdravljenje z različnimi terapevtskimi aparati:

  • DD (diadinamični tokovi),
  • IF (interferenčni tokovi),
  • TENS (protibolečinska elektrostimulacija)
  • UZ,(ultrazvok),
  • MT (magnetoterapija),
  • LASER
Skip to content